ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุภาพ พรมพล
ที่อยู่ :
729/97 ถ.จรัลสนิทวงศ์ ซ.57/1 กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suprap Prompon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : บทกวีในธรรมชาติ
ปีสร้าง (พ.ศ.) :
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 130 x 190ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Poetry in Nature
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 130 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.