ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุประดิษฐ์ ประดิษฐ์แท่น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supradit Praditthaen


ผลงานศิลปิน

Title : Air, No. 1
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 135 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.