ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศุภเศรษฐ์ พันธุ
เกิด :
5 มกราคม 2521
ที่อยู่ :
22 เทพาพัฒนา ซอยมาสุธน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบรูณ์ 67000
โทร :
089-782-5221
การศึกษา :
- ปริญญาโท สาขาทัศนศิลป์ ภาควิชาวิจิตรศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2547 - ร่วมแสดงงงานประติมากรรม โดยธนาคารกรุงไทย
2546 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20
- ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย ฟิลลิปมอร์ริส ครั้งที่ 7
2545 - ร่วมแสดงศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ในหลวงในดวงใจของศิลปิน"
- ร่วมแสดงศิลปกรรมกองทุนส่งเสริมการศึกษา การสร้างสรรค์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 4, 3
2544-43 - ร่วมแสดงศิลปกรรม Nokia Art Award Asia Pacific ครั้งที่ 3, 2
- ร่วมแสดงศิลปกรรม Hitachi Painting Contest ครั้งที่ 7
2542 - ร่วมแสดงศิลปกรรม นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
2541 - ร่วมแสดงศิลปกรรม นักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลป
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลประกาศเกียรติคุณ ศิลปกรรมแห้งประเทศไทย "ฟิลิลปมอร์ริส" ครั้งที่ 7
2545 - ทุนโรงพิมพ์พระพิฆเณศ
- ทุนมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2544 - รางวัลชนะเลิศ Nokia Art Award Asia Pacific ครั้งที่ 3
- เกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น สาขาพัฒนาอาชีพประจำปีการศึกษา 2544
2542 - เกียรติประวัติเรียนดีอันดับ 2 ระดับ ปวส. วิทยาลัยช่างศิลป์
2541 - รางวัลที่ 3 ประเภทศิลปไทย ระดับ ปวส. วิทยาลัยช่างศิลป์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suppasate Phanthu
Born :
January 5, 1978


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.