ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศุภศักดิ์ นาคบัลลังก์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suppasak Nakabanlang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 150 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Change and Culture No. 1
Date : -
Technique : Oil color
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : วัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 150 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Change and Culture No. 3
Date : -
Technique : Oil color
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.