ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุพร แก้วดา
เกิด :
13 พฤศจิกายน 2524
ที่อยู่ :
82/3 บ.โอด ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร :
085-168-1415
การศึกษา :
- ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2548 - ร่วมศิลปะปูนปั้นร่วมแสดงศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
- การแสดงของนักศึกษาคณะจิตรกรรมภาควิชาศิลปะไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2549 - ร่วมแสดงจิตรกรรมต้นแบบผ้าปักไทย
- ร่วมแสดงศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
2550 - ร่วมแสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 29
- ร่วมศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรม "มองสิงห์ ผ่านสิงห์" บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
2551 - ร่วมแสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 30
- ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 10
รางวัล/เกียรติยศ :
2543 - รางวัลชนะเลิศ "ทักษะวิชาชีพศิลปหัตถกรรมลายรดน้ำ
- รางวัลรองชนะอันดับ 1 ทักษะวิชาชีพการปั้นลวดลาย
2544 - รางวัลชนะเลิศ วาดภาพแห่เทียนเข้าพรรษา จ.อุบลราชธานี
2547 - เข้าร่วมโครงการท่องฟ้ากับศิลปินไทย, การบินไทย
2550 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
- ได้รับทุนการศึกษา "สยามกัมมาจล"
2552 - รางวัลยอดเยี่ยมการประกวดศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2552
2553 - รางวัลที่ ๒ เหรียญเงินบัวหลวงจิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 32 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suporn Kaewda
Born :
November 13, 1981
Address :
82/3 T. Thamuang A. Donmoddaeng Ubonratchthani 34000
Tel :
085-168-1415
Education :
- B.F.A.Painting Sculpture and Printing Silpakorn University
Selected Exhibitions :
2006 - The 23rd Exhibition of Contemporary Art By Young Artists
2007 - The 29th Bua Luang Exhibition of Painting, 2007
2008 - The 30th Bua Luang Exhibition of Painting, 2008
- The 10th Panasonic Contemporary Painting Exhibition
2010 - The 56th National Exhibition Of Art
Awards :
2010 - 1st Prize Gold Medal, Painting Section


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ห้วงแห่งการก่อเกิด-เสื่อมสลาย หมายเลข 6
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดินสอไขบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 250x450 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimension of Origin and Loss No.6
Date : -
Technique : Oil pencil on canvas
SIZE (cm) : 250x450 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ธรรมะบนใบบัว ๔
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดินสอไขบนพื้นสีดำ
ขนาด (ซม.) : 200x150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dharma on the Lotus Leaf 4
Date : -
Technique : Pencil
SIZE (cm) : 200x150 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ห้วงแห่งการก่อเกิดและเสื่อมสลาย 13
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ดินสอไขบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 80x100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dimension of Origin and Loss No.13
Date : -
Technique : Oil pencil on canvas
SIZE (cm) : 80x100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.