ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุพินธ์ ธานินวรคุปต์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supin Thaninvarakup


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หญิง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 53 x 39 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Girl
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 53 x 39 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.