ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุพจน์ แสงมณี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suphot Sangmanee


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตลีลาชีวิตทะเล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 150 x 200ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sea Motion
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 150 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.