ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุพันธ์ กระจ่างเพ็ญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supan Krachangpen


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : อนาคต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 88 x 94 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Future No.2
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 88 x 94 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : หุ่น หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 100x90 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 100x90 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.