ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศุภชัย สุกขีโชติ
ที่อยู่ :
406 ถ.พิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supachai Sukechot


ผลงานศิลปิน

Title : Untitled
Date : -
Technique : Mixed
SIZE (cm) : 122 x 244 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : หุ่นนิ่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 150x110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Still-Life
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 150x110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.