ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศุภชัย ศาสตร์สาระ
เกิด :
9 มีนาคม 2511
ที่อยู่ :
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
การศึกษา :
2535 - ศบ.(จิตรกรรม) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิทรรศการกลุ่ม :
2534 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 37 หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2535 - New Art From South East Asia 1992 โตเกียว ญี่ปุ่น
2535 - ร่วมโครงการ Thailand Land of a Thousand Ideal หอศิลปแห่งชาติ
2536 - Art and Environment โตเกียว ญี่ปุ่น
2537 - เหนือเขตแดน หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2539 - แสดงผลงานกลุ่ม SAP DOG หอศิลป คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัล/เกียรติยศ :
2534 - รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญทอง "ศิลป พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supachai Satsara
Born :
March 9, 1968 in Ayutthaya, Thailand
Education :
1984-87 - Phranakonsri Ayutthaya Technical College, Ayutthaya
1984-87 - B.F.A. (Painting) The Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai. Thailand
1987-9 - Visiting lecturer, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai Thailand
1988 - Independent Artist
1992-93 - Visiting lecturer, Faculty of Fine Arts, ChiangMai University, ChiangMai, Thailand
1997 - Master Program of Painting in the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Art Silpakorn University, Bangkok, Thailand
1999 - M.F.A (Painting) Silpakorn University, Bangkok, Thailand
2000 - Instructorin Painting, Faculty of Fine Arts, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
Solo Exhibition :
1990 - To You Our Worshipped Leaders Art Exhibition Chiang Mai, Thailand
1991 - NO FEAR ART INSTALLATION, AT RIMPIMG ART GALLERY CHIANG MAI THAILAND
1992 – ONE MAN SHOW ASIAN CONTEMPORARY ART EXHIBITION YOKOHAMA PORTSIDE GALLERY TOKYO JAPAN
1993 – Contemporary Art Exhibition by Supachai Satsara at Ayutthaya Historical Study Center, Ayuthaya, Thailand.
2007-2008 - Television Aesthetic By Supachai Satsara, Nan Riverside Art Gallery, Ayothaya Contemporary Art Gallery, Nine art Gallery, Faculty Of Fine Arts Chiang Mai University, Thailand
Selected Exhibitions :
1990 - Contemporary Art Exhibition 1990, National Gallery, Bangkok, Thailand.
- 14th Bua Luang Art Exhibition, Musical Art Centre, Bangkok Bank, Bangkok, Thailand
1991 - 37th National Exhibition of Art, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok,Thailand.
- 8th Exhibition of Contemporary Art by Young Artists on the Occasion of “Silpa Bhirasri day”, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok Thailand.
– 3rd Toshiba Group Art Competition 1991, Silpakorn University Art Gallery, Bangkok, Thailand
2000 - The Exhibition of Art Instructors department of printmaking, painting and Sculpture Faculty of Fine Arts Chiang Mai University, Chiang Mai University Art Museum Chiang Mai, Thailand.
2007 - “Self portrait Artist” Art Exhibition, Silom Gallery, Bangkok Thailand.
- Art Exhibition “Shoe Me Thai” on the 120th Anniversary of Japan – Thailand Diplomatic Contemporary Relations, Museum of Contemporary Art, Tokyo
Awards :
1991 - Silpa Bhirasri Gold Medal Award, The 8th Exhibition of Contemporary Art of Young Artists on the Occasion of “Silpa Bhirasri Day”, Silpakorn University, Bangkok, Thailand
1992 - National Youngsters Award, Arts and Culture Filed, Bangkok, Thailand
1994 - The best outstanding alumnus of Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand
1995 - Scholarship for 6 months visits in U.S.A. From The Asian Cultural Council, an Affiliate of the Rockefeller Brothers Foundation | 1997 - Mali Scholarship for Exhibition in Bangkok and Chiang Mai


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คนในความรู้สึก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 163 x 194ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Human in My Emotion
Date : -
Technique : Oil color
SIZE (cm) : 163 x 194 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ขออุทิศและรำลึกความทรงจำที่เจ็บปวด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2546
เทคนิค : สีอะคริลิค, ปากกาสีน้ำเงินและทองบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 209 x 248 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 2003
Technique : -
SIZE (cm) : 209 x 248 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.