ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สัญญา ยศแก้ว
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sunya Yoskaew


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : คนใต้
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 150 x 175ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Southern People
Date : -
Technique : Mixed Technique
SIZE (cm) : 150 x 175 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.