ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุนันทชาติ หนูดุก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sununtachat Noo-Duk


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เกิดจากดิน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 200 x 250ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : From the ground
Date : -
Technique : Mixed Media
SIZE (cm) : 200 x 250 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.