ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุนทรี วงศ์วัฒนากูล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sunthree Wongwattanagul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ความเร้นลับของจิต หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 141 x 190ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mysterious Mind No. 1
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 141 x 190 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความเร้นลับของจิต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 141 x 190ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mysterious Mind No. 2
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 141 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.