ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร
เกิด :
2 กุมภาพันธ์ 2516
ที่อยู่ :
353/507 หมู่ 5 ถ.อ่อนนุช ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร :
02-737-1580, 081-330-1761
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - การแสดงศิลปกรรมมหกรรมศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2545 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48
2544 - การแสดงศิลปกรรมด้วยรักและศรัทธา อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 47
- การแลกเปลี่ยนภาพพิมพ์ Exchange Partners in Print ในกลุ่มหัวข้อ "Major collections in Australia"
2543 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
2541 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 43
- การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 10 ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์
- การแสดงจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 22
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย
- การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ครั้งที่ 6
2540 - การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ที่ Slovenia
2539 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 8 ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย SVOA ครั้งที่ 2
- การแสดงศิลปนิพนธ์ นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2538 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 41
- การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 7 ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์
2537 - การแสดผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2546 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49
2543 - รางวัลชนะเลิศ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย
- รางวัลชมเชย การประกวดการเขียนภาพประกอบนิทานของมูลนิธิเด็ก เรื่อง "ไส้เดือนน้อย"
2542 - รางวัลประกาศเกียรติคุณ การแสดงศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ครั้งที่ 6
2541 - รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13 หัวข้อ "สีสัน แห่งภูมิปัญญาไทย"
2539 - รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 13
- รางวัลดีเด่นอันดับที่ 1 การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย SVOA ครั้งที่ 2
- รางวัลพิเศษ การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 8 ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์
2538 - รางวัลสนับสนุนศิลปิน การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 12
- รางวัลดีเด่น การแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 7 ของบริษัทโตชิบาไทยแลนด์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sunsanee Rungreongsakhon
Born :
February 2, 1973


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ฉันคือตุ๊กตาล้มลุก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพวาดจิตรกรรม
ขนาด (ซม.) : 195 x 120ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : I'm a Tumbling Doll
Date : -
Technique : Painting
SIZE (cm) : 195 x 120 cm.
COLLECTION : -
ชื่อผลงาน : ข้าพเจ้าอยากกินมันมาก หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผสม
ขนาด : 110x79 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : I Want to Eatit No.2
Date : -
Technique : Mixed Technique
Size : 110x79 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.