ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สังคม ดอนนางพา
เกิด :
24 สิงหาคม 2503
ที่อยู่ :
วิทยาลัยเพาะช่าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sungkom Donnangpa
Born :
August 24, 1960


ผลงานศิลปิน

Title : Untitled
Date : -
Technique : Serigraph
SIZE (cm) : 52 x 70 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.