ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สัญชัย คงกล่อม
เกิด :
9 กรกฏาคม 2525
ที่อยู่ :
บ 1 400/6 ถ.ธงไชย อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทร :
083-731-3022, 081-659-7103
การศึกษา :
- ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงศิลปกรรมรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
- 10 ปี วิจิตรศิลป์
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยม เหรียญทอง "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
- รางวัลชนะเลิศ Young Thai Artist Award
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sunchai Kongklom
Born :
July 9, 1982
Selected Exhibitions :
- Young Thai Artist Award
- Mini Sculpture


ผลงานศิลปินCopyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.