ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุเมธา สว่าง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sumetha Sawang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปฏิกริยาระหว่างรูปทรงของสี
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 80 x 95 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Interaction of Colors No. 1
Date : -
Technique : Screen print
SIZE (cm) : 80 x 95 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.