ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุเมธ ราชเจริญ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sumet Rachareon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ช่องว่างกับรูปทรง 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 100 x 150 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Space Form II
Date : -
Technique : Watercolour
SIZE (cm) : 100 x 150 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.