ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุเมธ พีระพล
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sumet Perapon


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มิติใหม่แห่งชีวิต 2543
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2543
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 200 x 400 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life's new dimension 2543
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 200 x 400 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.