ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
เกิด :
2482 กรุงเทพฯ
ที่อยู่ :
106/1 ซอยไปดีมาดี ถนนสุขุมวิท 53 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
การศึกษา :
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
- ปริญญาโท สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
- ปริญญาเอก สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
รางวัล/เกียรติยศ :
2532 - Bye Fellow
2533 - นักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
2534 - Faculty member of the Dept. of Architecture
2536 - เกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างด้านส่งเสริมงานอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม
2541 - ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
2542 - Crystal Award
2544 - Honorary Fellow
2545 - Professorial Fellow
2545 - Member of the French Academie d Architecture
2546 - Fellow Commoner
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sumet Jumsai Na Ayudhaya
Born :
1939
Education :
- The University of Cambridge
Awards :
1998 - National Artist


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ภาพไร้ชื่อ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2502
เทคนิค : ปากกาหมึกบนกระดาษ
ขนาด (ซม.) : 22 x 6.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Date : 1959
Technique : -
SIZE (cm) : 22 x 6.5 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2505
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : Non Figurative Paintings
Date : 1962
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2505
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 76 x 71 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sumet 1963 (Cambridge,UK)
Date : 1963
Technique : Oil on chipboard
SIZE (cm) : 76 x 71 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ตึกหุ่นยนต์ กรุงเทพฯ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2529
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 73 x 63 x 186 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Sumet 1963 (Cambridge,UK)
Date : 1986
Technique : Oil on Chipboard
SIZE (cm) : 73 x 63 x 186 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.