ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุเมธ จันทร์ฤาชาชัย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sumet Chanruechachai


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : ไม่มีชื่อ หมายเลข ๒
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผสม (จิตรกรรม)
ขนาด : 140 x 165 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Untitled No.2
Date : -
Technique : Mixed technique
Size : 140 x 165 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.