ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุเมธ จันทร์คง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sumet Chankong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ชีวิตในธรรมชาติ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 76 X 105 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Life in The Nature No. 3
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 76 X 105 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.