ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุขุม ยันตดิลก
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sukum Yantadilok


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วงกลม 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะครีลิค
ขนาด (ซม.) : 160 x 160.5 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Circle No. 1
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 160 x 160.5 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.