ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุกรี วัชรพรรณ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sukree Watcharapan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มวล 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 32 x 75 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Mass No. 2
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 32 x 75 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : คนหมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : 96 x 28 x 39 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Figure No.1
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : 96 x 28 x 39 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.