ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุกิจ ชูศรี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sukit Choosri


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : หญิงหม้าย
ปีสร้าง : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 100 x 170 ซม. (4 ชิ้น)
ผู้ครอบครอง : -
Title : Widow
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
Size : 100 x 170 cm. (4 pieces)
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.