ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุจินต์ วัฒนะรัตน์
ที่อยู่ :
399/66 จรัลสนิทวงศ์ 33 บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sujin Wattanarat


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ลวดลายและสีในจินตนาการจากวัตถุ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิค
ขนาด (ซม.) : 146 x 176 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Design and Color in Imagination of Materials
Date : -
Technique : Acrylic
SIZE (cm) : 146 x 176 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.