ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุกรี เกสรเกศรา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sugree Gasorntgatsara


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : มนต์เพลงทะเลใต้ หมายเลข 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม (ยางพารา, ผ้าขาวม้า, กล้อง, ซีดี. จอคอมพิวเตอร์, ไฟ)
ขนาด (ซม.) : 147 x 350 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Song of Southern Sea No.1
Date : -
Technique : Mixed media (Rubber latex, loincloth, camera, CD, monitor)
SIZE (cm) : 147 x 350 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.