ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สืบสกุล ศรัณพฤฒิ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suebsakun Sarunpueti


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พิมพ์จากอดีต
เทคนิค : สื่อประสม (ตู้ไม้จริง, กรอบรูปขนาดใหญ่, เล็ก, กระบะไม้, แสตป์มสกรีนม, แม่พิมพืตะแกรงไหม, หล่อเรซิ่น, ปูนปลาสเตอร์, โต๊ะ, เก้าอี้, ภาพถ่าย)
ขนาด (ซม.) : กว้าง 5 x ยาว 5 ม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Printing from the Past
Date : -
Technique : Mixed media (Wooden Board, Big and Small frame, Wooden tray, Screen stamp, Silk Screen, Resin, Plaster, Table, Chair, Photos)
SIZE (cm) : W. 5 x L. 5 m.
COLLECTION : -
ชื่องาน : พิพิธภัณฑ์
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 320 x 230 x 85 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Museum
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 320 x 230 x 85 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.