ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุดศิริ ปุยอ๊อก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sudsiri Puy-ock


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ห่วงโซ่ และเวลา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 156 x 186 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Shackle and Time
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 156 x 186 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.