ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุดารัตน์ ศรีโสภณาเมศ
ที่อยู่ :
307/12 ซ.ราชปรารภ มักกะสัน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sudarat Srisopanamet


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สังคมในความคิดของฉัน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ซิลค์สกรีน
ขนาด (ซม.) : 80 x 54 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Societyin My Opinion
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : 80 x 54 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.