ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุชาติ เวชสุรียะกุล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suchat Vechsureeyagul


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการจากความลี้ลับในจักรวาล D
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด (ซม.) : 70 x 110 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Imagination from Mystery of the Universe D
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 70 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.