ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุชาติ เถาทอง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suchat Thaothong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สีในเงา
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 122 x 162 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Colour In Shadow
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 122 x 162 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.