ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุชาติ แก้ววิเศษ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suchart Kaewwiset


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : โลกครวญ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 155 x 190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : World Lament
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 155 x 190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.