ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุเชาว์ ศิษย์คเณศ (2469 - 2529)
ที่อยู่ :
535/19 ซ.สว่าง ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/suchao
การศึกษา :
- จบจากโรงเรียนศิลปะศึกษา กรุงเทพ
- อนุปริญญาศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4
- ได้รับทุนสนับสนุนศิลปินของมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป
- ร่วมแสดงงาน “นิทรรศการศิลปไทย” ประเทศอังกฤษ
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยหอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพฯ
- การแสดงศิลปกรรมฉลองตึกใหม่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ)
- มหกรรมศิลปฉลองครบรอบ 10 ปี หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
- การแสดงงานเดี่ยว ที่ห้องสมุดเนลสัน เฮย์ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการจิตรกรรมและภาพถ่ายอาเซียน
- นิทรรศการศิลปไทย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 5, 29, 30 และ 31
- นิทรรศการศิลปะระลึกถึงสุเชาว์ ศิษย์คเณศ จัดโดยกองทุนสุเชาว์ ศิษย์คเณศ ณ อาร์ติสท์แกเลอรี่ ณ อาร์ติสท์แกลเลอรี่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suchao Sisganes (1926 - 1986)
Website :
www.rama9art.org/suchao
Education :
- Silpa Suksa School, Bangkok,
- Diploma in Fine Arts in 1959 from the Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University


ผลงานศิลปิน

Title : Struggle for Life
Date : 1981
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 55 x 60 cm.
COLLECTION : Thai Investment and Securities PCL.(TISCO), Bangkok
Title : A farmer's dream II
Date : -
Technique : Oil on board
SIZE (cm) : 29 x 31 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ฤดูกาล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2518
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 67.5 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Season
Date : 1975
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 67.5 x 50 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ฤดูกาล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2518
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 67.5 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Season
Date : 1975
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 67.5 x 50 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ฤดูกาล
ปีสร้าง (พ.ศ.) : 2518
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 67.5 x 50 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Season
Date : 1975
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 67.5 x 50 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.