ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุชา ศิลปชัยศรี
เกิด :
2 มีนาคม 2527
ที่อยู่ :
1/195 พระราม 2 ซ.1 บางมด จอมทอง กรุงเทพฯ 10150
โทร :
02-427-4863, 083-133-3653
การศึกษา :
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2550 - ร่วมแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 9 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2549 - ร่วมแสดงงาน อมตะ ครั้งที่ 2 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า
- ร่วมแสดงภาพ คัดลอกจิตรกรรมฝาผนัง งานวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2548 - ร่วมแสดงงานย้อนรอยโบราณวิจิตร สู่วิจิตรศิลป์ ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงาน วัดอรุณ-ศิลปะแห่งรุ่งอรุณ ณ หอศิลป์ไกรจิตร ถนนข้าวสาร
- ร่วมแสดงงาน กลางแจ้ง SU FESTIVAL ณ ป้อมพระสุเมรุ
- ร่วมแสดงงาน ภาควิชาศิลปไทย ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ร่วมแสดงงาน กลางแจ้ง ถนนสายศิลปะ-ดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
2543-2545 - ร่วมแสดงานประจำปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
- ร่วมแสดงงาน นิทรรศการภาพเขียนทิวทัศน์ สีน้ำ ณ พระราชวังพญาไท
รางวัล/เกียรติยศ :
2550 - รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 29 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
2549 - รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมร่วมสมัย ครั้งที่ 28 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
- รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดนครปฐม
- รางวัลดีเด่น ศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 18
2548 - ร่วมเขียนภาพ จิตรกรรมประดับผนังอาคาร สนามบินสุวรรณภูมิ
- ร่วมเขียนภาพปฏิทิน พุทธประวัติ บ.กนกสิน ปี พ.ศ. 2549
2545 - ชมเชย ความซื่อสัตย์ ปรีดี พนมยงค์ สถาบันปรีดีพนมยงค์
- ชมเชย มหกรรมจิตรกรรม สีน้ำ สวนสมเด็จย่า
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sucha Silpachaisri
Born :
March 2, 1984
Tel :
02-427-4863, 083-133-3653


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : พลอวกาศเอกโคตรศาสตราจารย์ดอกเตอร์ป๋วยเล้ง และครอบครัว
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผสม (สี ผ้า เลื่อม ลูกไม้ ฯลฯ)
ขนาด : 220 x 146 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Prof.Dr.Puoyleng and family
Date : -
Technique : Mixed Technique (Color, Cloth, Shiny, Lace)
Size : 220 x 146 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.