ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุบรรณ เทือกสุบรรณ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Subun Thuak-subun


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สภาวะโลก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 210 x 270 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ecology System
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 210 x 270 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.