ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
เกิด :
28 ธันวาคม 2496
ที่อยู่ :
406/1 หมู่ 10 หลักสอง หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/sriwan
การศึกษา :
2519 - ศิลปบัณฑิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2522 - ศิลปมหาบัณพิต สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2526 - การแสดงผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ หอศิลป พีระศรี
2530 - การแสดงผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ หอศิลป พีระศรี
2533 - การแสดงผลงานจิตรกรรมและภาพพิมพ์ Witch's Tavern
2536 - สีสันของ ศรีวรรณ Dialogue Gallery
นิทรรศการกลุ่ม :
2525-ปัจจุบัน - นิทรรศการภาพสีน้ำร่วมสมัยกับ กลุ่ม WHITE หอศิลปแห่งชาติ หอศิลป พีระศรี หอศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร
2527 - นิทรรศการศิลปกรรม ของ 3 หญิงศิลปิน หอศิลป พีระศรี
2527 - นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยในประเทศไทย หอศิลป พีระศรี
2538 - Art & Environment หอศิลปแห่งชาติ
รางวัล/เกียรติยศ :
2520 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sriwan Janehuttakarnkit
Born :
December 28, 1953, Bangkok
Website :
www.rama9art.org/sriwan
Education :
1971 - Pho Chang Art & Craft College, Bangkok
1976 - B.F.A.(Graphic), Silpakorn University, Bangkok
1979 - M.F.A. (Graphic), Silpakorn University, Bangkok
Solo Exhibition :
1997 - The Joy of Colour, Baan Chao Phraya, Bangkok
2001 - The Joy of Colour, Genesis Artist's Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
2004 The 2 Windows, The Art Gallery of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
2007 In Her Minds, Number 1 Gallery, Bangkok
Awards :
1976 Bronze Medal (Graphic Art), 23rd National Exhibition of Art, Bangkok
1977 Silver Medal (Graphic Art), 24th National Exhibition of Art, Bangkok


ผลงานศิลปิน

Title : Homage to the land
Date : 1987
Technique : Silk Screen
SIZE (cm) : 77 x 57 cm.
COLLECTION : -
Title : Remember
Date : 1989
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 80 x 110 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.