ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศรีใจ กันทะวัง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Srijai Kuntawang


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์ไม้
ขนาด : 129 x 179 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : June in Lanna/1998
Date : -
Technique : Woodcut
Size : 129 x 179 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : -
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์ไม้
ขนาด : 70 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : March in Lanna/1998
Date : -
Technique : Woodcut
Size : 70 x 100 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.