ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สราวุธ ทองคำภา
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Srawuth Thongkampha


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : พานพุ่ม
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ประติมากรรม (เหล็ก, ไม้)
ขนาด (ซม.) : 110 x 120 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Domed Stand
Date : -
Technique : Metal, Wood
SIZE (cm) : 110 x 120 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.