ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สรไกร เรืองรุ่ง
ที่อยู่ :
12/279-12/280 ม.4 ซอยเทียนทะเล 24 ถนนเทียนทะเล-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
โทร :
086-102-8483
การศึกษา :
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (วิทยาเขตเพาะช่าง)
- ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี
- ปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2551 - ร่วมแสดงงาน ปตท. ในหัวข้อสภาวะโลกร้อน ครั้งที่ 23
2549 - ร่วมแสดงในงาน อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 3
- ร่วมแสดงการประกวดประติมากรรมของสโมสรโรตารีธนบุรี ณ อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาว์เวอร์ กรุงเทพ
2548 - ร่วมแสดงในงาน อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - ได้รับรางวัลที่ 2 รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย "การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ" ครั้งที่ 55
2551 - ได้รับรางวัลดีเด่น การประกวดผลงานศิลปกรรม "สิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ครั้งที่ 20
- ได้มีผลงานประติมากรรมติดตั้งถาวรที่หอศิลป์ริมน่าน
2545 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ผลงานศิลปะ ประเภทวิชาประติมากรรม ในงานแสดงนิทรรศการ "ศิลปะอาชีวะนฯปริทัศน์" ครั้งที่ 24
- ได้รับรางวัลชมเชย ผลงานศิลปะ ประเภทวิชาวาดเส้น ในงานแสดงนิทรรศการ "ศิลปะอาชีวะนฯปริทัศน์" ครั้งที่ 24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sorrakai Ruangrung
Tel :
086-102-8483


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จิตใต้สำนึก หมายเลข 3
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมน๊อต
ขนาด (ซม.) : กว้าง 200 x ยาว 360 x สูง 260 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Consciousness No.3
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : W. 200 x L. 360 x H. 260 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ไว้อาลัยแด่ซานติก้าผับ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมโลหะ
ขนาด (ซม.) : 120 x 100 x 200 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : In Memory of Santika Pub
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 120 x 100 x 200 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.