ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศรชัย เข้มแข็ง
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sornchai khemkhang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วัฒนธรรมที่ถูกครอบงำ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เทคนิคผสม
ขนาด (ซม.) : 160 x 210 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Cultural Influence
Date : -
Technique : Mixed technique
SIZE (cm) : 160 x 210 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.