ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สรศักดิ์ แซ่โง้ว
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sorasak Saengow


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : อุดมคติในโลกสมมุติ หมายเลข 2
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ideology in Dreamworld No.2
Date : -
Technique : Etching
Size : 80 x 60 cm.
Collection : -
ชื่อผลงาน : อุดมคติในโลกสมมุติ หมายเลข 3
ปีสร้าง : -
เทคนิค : แม่พิมพ์โลหะ
ขนาด : 80 x 60 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Ideology in Dreamworld No.3
Date : -
Technique : Etching
Size : 80 x 60 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.