ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สรพงศ์ พุ่มสวัสดิ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sorapong Pumsawat


ผลงานศิลปิน

Title : Color and Rhythm 1
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 80 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.