ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุนทร สุวรรณเหม
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Soontorn Suwanhem


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เงาชีวิต หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 210 x 287 x 230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Shadow of Life No. 2
Date : -
Technique : Metal welding
SIZE (cm) : 210 x 287 x 230 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.