ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุนทร สืบสิริวิริยกร
เกิด :
25 กุมภาพันธ์ 2500
ที่อยู่ :
90/59 หมู่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร :
085-381-0083, 089-951-2406
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
นิทรรศการกลุ่ม :
2546 - ร่วมแสดงผลงาน คณะอาจารย์ คณะวิชาศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเจ็ดยอด
2545 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาสาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
2528-24 - ร่วมแสดงผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัล/เกียรติยศ :
2548 - รางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Soontorn Suebsiriviriyakorn
Born :
February 25, 1957
Tel :
085-381-0083, 089-951-2406


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ธรรมมะอยู่ที่ใจ
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 160 x 130 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Dharma In My Mind
Date : -
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : 160 x 130 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.