ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุนทรี เฉลียวพงษ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Soontaree Chaleawpong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ผ้าใยบัว, เส้นด้าย
ขนาด (ซม.) : 180 x 160 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Spiritual sign No.2
Date : -
Technique : Fiber clothes, threads
SIZE (cm) : 180 x 160 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.