ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุขสันต์ เหมือนนิรุทธ์ (สันติภาพ นาโค)
เกิด :
11 มกราคม 2494 อ่างทอง
ที่อยู่ :
939 หมู่ 3 ถนนเจนอบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทร :
043-273-879
การศึกษา :
2515 - ปวส. (จิตรกรรม ประติมากรรม) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา
นิทรรศการเดี่ยว :
2554 - "โลกของสุขสันต์ :
ดินแดนของสันติภาพ" หอศิลป์ g23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
นิทรรศการกลุ่ม :
2513-2536 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1-4
2526-2533 - การแสดงศิลปกรรมกลุ่มอีสาน ครั้งที่ 1-5
2528-2529 - การแสดงศิลปกรรมกลุ่มเดินดิน ครั้งที่ 2-4 กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, นนทบุรี
2535 - "การแสดงศิลปกรรม วันนั้น วันนี้ อีสาน" ขอนแก่น
2537 - "สร้างสานตำนานศิลป์" กรุงเทพฯ
253 - "ศิลปกรรม 50 ปี สันติภาพไทย" สถาบันปรีดี พนมยงค์ กรุงเทพฯ
2539 - "นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙" ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
รางวัล/เกียรติยศ :
2555 - ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมสื่อผสม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sooksunt Muennirut (Santipap Nako)
Born :
January 11, 1951 Angthong
Tel :
043-273-879


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : พระเจ้าองค์ใหม่
ปีสร้าง : 2550/2552
เทคนิค : ปากกาบนกระดาษ
ขนาด : 61.5 x 44 ซม.

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.