ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สนธยา หิรัญเพิ่ม
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sontaya Hirunperm


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เสพติด หมายเลข 8
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์ตะแกรงไหม
ขนาด (ซม.) : แปรผันตามพื้นที่
ผู้ครอบครอง : -
Title : Addicts No. 8
Date : -
Technique : Silk screen
SIZE (cm) : Dimension variable
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.