ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สนสิริ สิริสิงห
เกิด :
16 มิถุนายน 2515
ที่อยู่ :
844 สุขุมวิท 55 ซอยทองหล่อ คลองตัน คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร :
02-392-4016
การศึกษา :
- คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
นิทรรศการกลุ่ม :
- การแสดงผลงานนักเรียนวิทยาลัยช่างศิลป
- การแสดงผลงานนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ
- การแสดงศิลปกรรมภาพร่างต้นแบบของภาควิชาจิตรกรรม
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย เอส วี โอ เอ คร้ังที่ 2
- การแสดงจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค คร้ังที่ 3
- การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปินรุ่นเยาว์ คร้ังที่ 14
- การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 43
รางวัล/เกียรติยศ :
- รางวัลที่ 1 องค์ประกอบศิลป์ วิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลดีเด่นอันดับ 1 ศิลปกรรมร่วมสมัย เอส วี โอ เอ คร้ังที่ 2
- รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 3 จิตรกรรมร่วมสมัยของพานาโซนิค คร้ังที่ 3
- รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Sonsiri Sirisingha
Born :
June 16, 1972
Tel :
02-392-4016


ผลงานศิลปิน

ชื่อผลงาน : คุณค่าแห่งชีวิต
ปีสร้าง : -
เทคนิค : ผ้าบนแผ่นไม้อัด
ขนาด : 180 x 180 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Value of Life
Date : -
Technique : Cloth on Wood
Size : 180 x 180 cm.
Collection : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.