ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ทรงศักดิ์ สุขแสง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Songsak Suksang


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : นิทานไทย ตอนที่ 1
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : คอลลากราฟ และซิริกราฟฟ์
ขนาด (ซม.) : 107 x 78 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Thai Tales Part 1
Date : -
Technique : Coilagraph and Serigraph
SIZE (cm) : 107 x 78 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.